• (thực vật học) ail
  Một ánh tỏi
  un ca…eu d'ail; une gousse d'ail
  Cuisse (de poulet, de canard).
  Tỏi
  cuisse de poulet.
  (thông tục) claquer; crever; clamecer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X