• S'obscurcir brusquement; s'assombrir subitement.
    Trời tối sầm lại
    le jour s'obscurcit brusquement.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X