• (từ cũ, nghĩa cũ) les quatre saisons.
  Les quatre plantes typiques des quatre saisons (abricotier, pin, chrysanthème, bambou du genre phyllostachys).
  Qui donne des fruits toute l'année.
  Chanh tứ qúy
  citronnier qui donne des fruits toute l'année.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X