• S'irriter d'une petite offense; s'irriter d'un coup d'épingle.
    Tức khí đánh nhau
    s'irriter d'un coup d'épingle et en venir aux mains.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X