• Trois générations (grand-père, père et fils).
  De vieille date.
  Mối thù tam đại
  une haine de vieille date.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X