• Panier.
  Thúng bằng tre đan
  un panier en bambou tressé ;
  Thúng gạo
  un panier (une panerée) de riz.
  (cũng như thuyền thúng) kouffa
  Lấy thúng úp voi
  tenter l'impossible.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X