• (động vật học) éléphant
  bộ voi
  proboscidiens
  chứng chân voi
  (y học) éléphantopodie
  đầu voi đuôi chuột
  finir en queue de poisson
  lên voi xuống chó
  aujourd'hui chevalier, demain vacher
  mười voi không được bát nước xáo
  beaucoup de bruit pour rien; tant de bruit pour une omelette
  phù voi
  (y học) éléphantiasis
  rước voi về giày tổ
  nourris un corbeau, il te crèvera l'oeil
  trời sinh voi sinh cỏ
  à brebis tondue, Dieu mesure le vent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X