• Règle.
  Cái thước bằng gỗ
  une règle en bois.
  Yard vietnamien (valant 40 centimètres) ; mètre.
  Perche (mesure agraire, valant un quinzième du sào, soit 24m2 ou 33m2 suivant les régions).
  (từ cũ, nghĩa cũ) xem chim thước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X