• Petit lopin ; petite parcelle (de terre, de forme irrégulière).
  Một thẹo đất
  un petit lopin de terre (de forme irrégulière).
  De forme irrégulière.
  Mảnh đất thẹo
  une parcelle de terre de forme irrégulière.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X