• Fragment; parcelle; lambeau; morceau; bout
  Một mảnh tình
  une parcelle d'amour;
  Một mảnh vải
  un lambeau d'étoffe;
  Một mảnh giấy
  un morceau de papier
  Coin; lopin; quartier
  Mảnh đất
  coin de terre; lopin de terre; quartier de terre
  À part
  Ăn mảnh
  manger à part; manger en suisse;
  Bàn mảnh
  discuter à part
  Mince; effilé; fin; délié; ténu
  Tia nước mảnh
  mince filet d'eau;
  Thân mảnh
  tige effilée;
  Chữ nét mảnh
  écriture fine;
  Nét bút mảnh
  trait de plume délié;
  Sợi chỉ mảnh
  fil ténu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X