• Jurer ; former un voeu ; faire le voeu de.
    Thề nguyền lấy nhau
    faire le voeu de s'unir par le mariage.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X