• Sauce de soja.
  (địa phương) fourrer.
  Biết tương cả vào bài thi
  fourrer dans sa copie d'examen tout ce que l'on savait.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X