• Clabauder ; faire du scandale.
  Hơi một đã toáng lên
  clabauder pour un rien.
  D'une voix forte et ouvertement.
  Nói toáng lên
  dire d'une voix forte et ouvertement ; crier ouvertement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X