• Enfoncé; creux; cave.
  Mắt trõm
  yeux enfoncés (creux, caves)
  tròm trõm
  (redoublement; sens plus fort) très enfoncé; très creux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X