• Poste; station.
  Trạm xăng
  poste d'essence;
  Trạm cứu hoả
  poste de pompiers;
  Trạm nghiên cứu
  station de recherches.
  (từ cũ, nghĩa cũ) relais.
  Ngựa trạm
  cheval de relais.
  (từ cũ, nghĩa cũ) poste rurale.
  (từ cũ, nghĩa cũ) halte (d'un convoi d'enterrement).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X