• Cheval; (ngôn ngữ học ngữ nhi đồng) dada
  Ngựa hồng
  cheval alezan; cheval bai
  Ngựa bạch
  cheval blanc
  Ngựa ô
  cheval noir
  ngựa mun
  cheval gris
  ngựa khoang
  cheval pie
  Ngựa đốm
  cheval moucheté; cheval truité
  Ngựa cưỡi
  cheval de selle
  Ngựa đua
  cheval de course
  Ngựa kéo
  cheval de trait
  Ngựa trạm
  cheval de relais
  (kỹ thuật) cheval; cheval-vapeur
  Một động bốn ngựa
  un moteur de quatre chevaux
  Ancre (d'une horloge)
  (âm nhạc) chevalet (d'un instrument à cordes)
  (thể dục thể thao) (cũng nói ngựa gỗ) cheval-ar�ons
  Xem cá ngựa
  chuồng ngựa
  écurie
  do ngựa kéo
  hippomobile
  đàn ngựa xiếc
  cavalerie
  họ ngựa
  équidés
  khoa bệnh ngựa
  hippiatrie
  khoa ngựa
  hippologie
  lái ngựa
  maquignon
  môn thể thao ngựa
  hippisme
  ngựa cái
  jument
  ngựa cái
  pouliche
  ngựa con
  poulain
  ngựa đực giống
  étalon
  ngựa hay tật
  (tục ngữ) il n'est si bon cheval qui ne bronche
  người cưỡi ngựa
  cavalier
  nhà nghiên cứu ngựa
  hippologue
  phép bói ngựa
  (sử học) hippomancie
  phụ nữ cưỡi ngựa
  amazone
  tái ông mất ngựa
  à quelque chose malheur est bon
  thợ bịt móng ngựa
  maréchal-ferrant
  thuật cưỡi ngựa
  équitation
  thuật nuôi dạy ngựa
  hippotechnie
  trường đua ngựa
  hippodrome
  vành móng ngựa
  lit de planches

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X