• Rajeunir.
    Trẻ hóa cán bộ của một đảng
    rajeunir les cadres d'un parti.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X