• Monter en épi; épier (en parlant du riz).
    Lúa bắt đầu trỗ
    le riz commence à épier.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X