• Très gonflé; très enflé.
    Mắt sưng tum húp
    yeux très enflés.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X