• Perdre inutilement; user inutilement
  Uổng lời
  perdre sa salive (inutilement)
  Regrettable
  Uổng quá
  c'est bien regrettable; quel dommage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X