• Pan (de robe, de chemise)
  Parcelle (de terre)
  Vạt ruộng
  une parcelle de rizière
  Tailler
  Vạt nhọn
  tailler en pointe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X