• Maladroit; malhabile; gauche
    Thợ vụng
    un ouvrier maladroit (malhabile)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X