• Agréable à entendre; qui flatte l'oreille
    Điệu nhạc vui tai
    un air de musique agréable à entendre; un air de musique qui flatte l'oreille

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X