• Renforcer; consolider; cultiver
    Vun đắp tình bạn
    cultiver l'amitié (de quelqu'un)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X