• Ami; compagnon; camarade; condisciple; copain
  Bạn thân
  ami intime
  Bạn đường
  compagnon de route
  Bạn cùng lớp
  camarade de classe
  Bạn học
  condisciple; compagnon détudes
  Nước bạn
  pays ami
  (từ cũ; nghĩa cũ) ouvrier; travailleur manuel (xem bạn điền)
  bạn đồng hành
  compagnon de voyage
  bạn đồng liêu
  (từ cũ; nghĩa cũ) collègue
  bạn đồng nghiệp
  confrère
  bạn đồng song
  camarade décole; compagnon détudes
  bạn nối khố
  (thân mật) ami très intime; ami inséparable
  bạn trăm năm
  époux et épouse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X