• Prendre à la pelle; enlever à la pelle
  Xúc than
  prendre du charbon à la pelle
  Xúc đất
  enlever de la terre à la pelle
  Prendre (des poissons; des crevettes) avec un panier (une tonilière)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X