• (cũng nói xuềnh xoàng) accommodant; traitable
  Tính khí xềnh xoàng
  d'humeur accommodante
  Simplement; sans fa�on
  Ăn mặc xềnh xoàng
  s'habiller simplement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X