• (tiếng địa phương) picholette
  Một xị rượu
  une picholette d'alcool
  (cũng viết sị) pendre (en parlant des joues)
  xị
  joues qui pendent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X