• Maigrir
  Mặt xọp đi
  visage qui a maigri
  Désenfler
  Cái mụn xọp đi
  bouton qui désenfle
  Très (léger)
  Nhẹ xọp
  très léger
  xóp xọp
  (redoublement; sens plus fort) très très (léger)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X