• Démêler
  Xở con sợi
  démêler un écheveau
  Élargir
  Xở mương
  élargir une rigole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X