• Frotter d'huile
  (tôn giáo) oindre (avec de l'huile sainte, du saint chrême)
  lễ xức dầu
  onction
  lễ xức dầu cuối cùng
  extrême-onction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X