• Gracieux; félin; (thân mật) mignard
    Dáng đi yểu điệu
    une allure toute féline

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X