• (Phương ngữ)

  xem búi

  . điều kiện lịch sử, hoặc hoàn cảnh chung có tác dụng đối với một con người, hoặc một sự kiện
  trong bối cảnh hội nhập với quốc tế
  được sống trong bối cảnh hoà bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X