• Tính từ

  (Phương ngữ)

  xem tồng ngồng

  :lớn chồng ngồng rồi còn làm nũng mẹ
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X