• Danh từ

  (Khẩu ngữ) dây chun (nói tắt)
  đứt chun quần
  sợi chun buộc hàng

  Động từ

  (vật có khả năng co dãn) tự co lại, thu ngắn lại
  sợi đã chun lại
  đỉa chun mình
  "Mặt hắn chun ngay lại, miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ." (KLân; 9)
  Đồng nghĩa: thun

  Động từ

  (Phương ngữ, Khẩu ngữ)

  xem chui

  :chun vào hang trốn
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X