• Danh từ

  (Phương ngữ)

  xem kênh

  (đào kênh).

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) kinh nguyệt (nói tắt)
  đang có kinh
  tắt kinh

  Danh từ

  sách do các nhà triết học Trung Quốc thời cổ viết, những lời trong đó dùng làm khuôn phép dưới chế độ phong kiến
  Kinh Thi
  Kinh Dịch
  học thuộc ngũ kinh
  sách giáo lí của một tôn giáo
  kinh Phật
  tụng kinh
  kinh Cựu Ước

  Danh từ

  động kinh (nói tắt)
  thằng bé lên kinh
  mắc chứng kinh

  Động từ

  (Khẩu ngữ) có cảm giác rùng mình vì sợ khi nhìn thấy hoặc cảm giác thấy
  thấy máu thì kinh
  mũi dãi bầy nhầy, trông kinh lắm!

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) có tác dụng làm cho kinh
  nắng kinh người
  ở mức độ cao một cách quá mức, tác động mạnh đến tâm lí người nói
  xấu kinh!
  đẹp kinh!
  con bé ấy giỏi kinh!
  Đồng nghĩa: ghê, gớm, khiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X