• Danh từ

  từ dùng để chỉ từng đơn vị động tác chặt, cắt, đâm, bổ, v.v.
  thân dừa có nhiều nhát dao chém
  quơ vài nhát chổi cho sạch
  Đồng nghĩa: lát
  (Phương ngữ)

  xem lát

  (gừng thái lát).

  Danh từ

  (Phương ngữ, Ít dùng)

  xem lát

  (đợi một lát).

  Tính từ

  hay sợ sệt
  tính nhát
  nhát như cáy
  người nhát nát người bạo (tng)
  Đồng nghĩa: nhút nhát
  Trái nghĩa: bạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X