• Động từ

  (Phương ngữ)

  xem om

  Tính từ

  (khói, mùi, bóng tối) dày đặc và lan ra trên một khoảng rộng
  khói bốc um lên
  thối um
  căn phòng tối um
  (cây cối) nhiều và dày, rậm rạp
  cỏ mọc tốt um
  bãi mía xanh um

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) như om
  hét um nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X