• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương)

  xem oai

  :ra uy
  
  như uy quyền
  "Chư hầu mến đức, nép uy, Xa thời tiến cống, gần thì làm tôi." (TNNL)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X