• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 15:18, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Main-board(thêm phiên âm)
  • 15:09, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Onboard(sửa nghĩa của từ)
  • 15:07, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) ASCII(sửa nghĩa của từ)
  • 15:06, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) ASCII(sửa nghĩa của từ)
  • 00:23, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Pronounced(thêm phiên âm)
  • 00:19, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Popularly(thêm phiên âm)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X