• Của 222.252.12.102 (Thảo luận | Block log | Nhật trình)
  Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 04:24, ngày 8 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Noob(sửa lỗi)
  • 04:23, ngày 8 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Stuff(thêm nghĩa mới)
  • 03:52, ngày 8 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Spreading(sửa lỗi)
  • 13:05, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Thảo luận Trợ giúp:Cai dat plugin(cap nhat phien ban)
  • 02:48, ngày 17 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Say(ádf fádf)
  • 05:07, ngày 15 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Thảo luận:Xoxoxo(them) (mới nhất)
  • 02:06, ngày 15 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Sorry
  • 02:22, ngày 12 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Love(Danh từ)
  • 18:57, ngày 25 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Sms(New page: {|align="right" | __TOC__ |} == Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====dịch vụ thông báo ngắn===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws....)
  • 18:57, ngày 25 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Request:Sms(Nhờ giải nghĩa chưa được trả lời) (mới nhất)
  • 09:24, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Castable(/'''<font color="red">k&#230;'st&#601;bl>'''/)
  • 08:11, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Seance(/'''<font color="red">'seiα:ns</font>'''/)
  • 03:40, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) G(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:22, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Terminal(/'''<font color="red">'tə:minl</font>'''/)
  • 02:19, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abiotically(/'''<font color="red">ə'biɒ'tikli</font>'''/)
  • 02:14, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brunei(/'''<font color="red">brʊˈnaɪ, -ˈneɪ</font>'''/)
  • 02:12, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ireland
  • 02:11, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Myanmar(Có nhiều cách phát âm '''<font color="red"> /ˌmjɑnˈmɑː/, /ˌmaɪənˈmɑː/, /ˈmiːənˌmɑː/</font>''')
  • 02:11, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Myanmar(Có nhiều cách phát âm '''<font color="red"> /ˌmjɑnˈmɑː/, /ˈmjɑːnˌmɑ/, /ˈmjɑːnˈmɑː/, /ˌmaɪənˈmɑː/, /ˈmiːənˌmɑː/, hay /miˈɑːnmɑː/ </font>''')
  • 02:08, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Voxel(/'''<font color="red">'vəʊsl</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X