• Hiển thị 1-15 của 15 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4355 ngày
  avatar

  Miệng thì nói quan tâm, nhiệt huyết, xây dựng. Ngồi ngoài chỉ trích, đòi hỏi phải như thế này thế nọ, thời gian người khác bỏ ra. Nghe tưởng hay, mà thục tế là không biết tự trọng, vô ý thức, ích kỷ, và đạo đức giả.

  Quan tâm gì khi tôi thích spam thì tôi spam? Kệ cha ai có nhu cầu, 15 chỗ đăng là của tôi. Nhiệt huyết gì khi chẳng xem ai ra gì, muốn đôi co khích bác thì mang không gian chung ra ỉa rồi đái?

  Xây dựng, tự trọng gì mà ăn nói, đùa giỡn với đám đông như chợ cá? Xây dựng gì cho tập thể khi cho phép cá nhân lề mề, hành xử vô ý thức, chẳng trọng ai? Ngoài đời những cái đó chưa đủ cho em? Vạch cu ra đái trên cầu, quăng rác đầy đường, của công thì mang ra ăn nhậu, vợ con thì đánh đập chửi bới chưa đủ chăng? Em nghĩ gốc gác của những hành xử đó từ đâu ra???. Mới hôm qua hay qua cả một quá trình lề mề từ nhỏ tới lớn và được nuôi dưỡng bởi một xã hội vô cảm, vô thứcthái độ em là tiêu biểu -- sao cũng được, đó là chuyện nhỏ?

  Tự trọng, ý thức gì khi đòi hỏi cái chung phục tùng cái riêng? Chẳng tuân thủ tôn chỉ, bị kỷ luật thì la làng như ai đó cướp gì đó quý giá lắm.

  Nếu biết nghĩ tới người khác thì đã bỏ công ra nhắc nhở, bảo vệ cho người khác. Vào hưởng thụ, còn ngồi đó dòi hỏi "mềm mại", hơn nữa sẽ xét "vô ý" hay "cố ý", chẳng là đạo đức giả?

  Trước khi mở miệng ra đòi hỏi, nói này nói nọ, suy nghĩ cho kỹ xem, thật sự em đang đòi hỏi gì và đóng góp gì cho thái độ và tư tưởng mà là gốc gác ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh em, nghĩ cho thấu đáo vào.

  Muốn thấy thay đổi thì hành động tích cực vào, dù chỉ là hành động bé nhỏ ở một nơi bé nhỏ

  P.S.

  Vì anh nghĩ em có cái tâm, anh mới viết cho em. Với lũ chó sủa càn trên FB, anh chẳng lý do gì bỏ thời gian tốn công. Không nói là vì quá khinh rẻ thái độ và bản chất bọn nó, chứ chẳng phải là chúng hay ho gì.

  Mấy chục năm, gia đình, xã hội, và học đường chẳng giáo dục để họ có được ý thức, chẳng lẽ anh làm được? :-)

  Đã gửi cách đây 4355 ngày
  avatar

  Miệng thì nói quan tâm, nhiệt huyết, xây dựng. Ngồi ngoài chỉ trích, đòi hỏi phải như thế này thế nọ, thời gian người khác bỏ ra. Nghe tưởng hay, mà thục tế là không biết tự trọng, vô ý thức, ích kỷ, và đạo đức giả.

  Quan tâm gì khi tôi thích spam thì tôi spam? Kệ cha ai có nhu cầu, 15 chỗ đăng là của tôi. Nhiệt huyết gì khi chẳng xem ai ra gì, muốn đôi co khích bác thì mang không gian chung ra ỉa rồi đái?

  Xây dựng, tự trọng gì mà ăn nói, đùa giỡn với đám đông như chợ cá? Xây dựng gì cho tập thể khi cho phép cá nhân lề mề, hành xử vô ý thức, chẳng trọng ai? Ngoài đời những cái đó chưa đủ cho em? Vạch cu ra đái trên cầu, quăng rác đầy đường, của công thì mang ra ăn nhậu, vợ con thì đánh đập chửi bới chưa đủ chăng? Em nghĩ gốc gác của những hành xử đó từ đâu ra???. Mới hôm qua hay qua cả một quá trình lề mề từ nhỏ tới lớn và được nuôi dưỡng bởi một xã hội vô cảm, vô thứcthái độ em là tiêu biểu -- sao cũng được, đó là chuyện nhỏ?

  Tự trọng, ý thức gì khi đòi hỏi cái chung phục tùng cái riêng? Chẳng tuân thủ tôn chỉ, bị kỷ luật thì la làng như ai đó cướp gì đó quý giá lắm.

  Nếu biết nghĩ tới người khác thì đã bỏ công ra nhắc nhở, bảo vệ cho người khác. Vào hưởng thụ, còn ngồi đó dòi hỏi "mềm mại", hơn nữa sẽ xét "vô ý" hay "cố ý", chẳng là đạo đức giả?

  Vì anh nghĩ em có cái tâm, anh mới viết cho em. Với lũ chó sủa càn trên FB, anh chẳng lý do gì bỏ thời gian tốn công. Không nói là vì quá khinh rẻ thái độ và bản chất bọn nó, chứ chẳng phải là chúng hay ho gì.

  Mấy chục năm, gia đình, xã hội, và học đường chẳng giáo dục để họ có được ý thức, chẳng lẽ anh làm được? :-)

  Trước khi mở miệng ra đòi hỏi, suy nghĩ cho kỹ xem, thật sự em đang đòi hỏi gì và đóng góp gì cho thái độ và tư tưởng mà là gốc gác ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh em, nghĩ cho thấu đáo vào.

  Muốn thấy thay đổi thì hành động tích cực vào, dù chỉ là hành động bé nhỏ ở một nơi bé nhỏ

  Đã gửi cách đây 4355 ngày
  avatar

  Miệng thì nói quan tâm, nhiệt huyết, xây dựng. Ngồi ngoài chỉ trích, đòi hỏi phải như thế này thế nọ, thời gian người khác bỏ ra.

  Nghe tưởng hay, mà thục tế là không biết tự trọng, vô ý thức, ích kỷ, và đạo đức giả.

  Quan tâm gì khi tôi thích spam thì tôi spam? Kệ cha ai có nhu cầu, 15 chỗ đăng là của tôi.

  Nhiệt huyết gì khi chẳng xem ai ra gì, muốn đôi co khích bác thì mang không gian chung ra ỉa rồi đái?

  Xây dựng, tự trọng gì mà ăn nói, đùa giỡn với đám đông như chợ cá? Xây dựng gì cho tập thể khi cho phép cá nhân lề mề, hành xử vô ý thức, chẳng trọng ai? Ngoài đời những cái đó chưa đủ cho em? Vạch cu ra đái trên cầu, quăng rác đầy đường, của công thì mang ra ăn nhậu, vợ con thì đánh đập chửi bới chưa đủ chăng? Em nghĩ gốc gác của những hành xử đó từ đâu ra???. Mới hôm qua hay qua cả một quá trình lề mề từ nhỏ tới lớn và được nuôi dưỡng bởi một xã hội vô cảm, vô thứcthái độ em là tiêu biểu -- sao cũng được, đó là chuyện nhỏ?

  Tự trọng, ý thức gì khi đòi hỏi cái chung phục tùng cái riêng? Chẳng tuân thủ tôn chỉ, bị kỷ luật thì la làng như ai đó cướp gì đó quý giá lắm.

  Nếu biết nghĩ tới người khác thì đã bỏ công ra nhắc nhở, bảo vệ cho người khác. Vào hưởng thụ, còn ngồi đó dòi hỏi "mềm mại", hơn nữa sẽ xét "vô ý" hay "cố ý", chẳng là đạo đức giả?

  Vì anh nghĩ em có cái tâm, anh mới viết cho em. Với lũ chó sủa càn trên FB, anh chẳng lý do gì bỏ thời gian tốn công. Không nói là vì quá khinh rẻ thái độ và bản chất bọn nó, chứ chẳng phải là chúng hay ho gì.

  Mấy chục năm, gia đình, xã hội, và học đường chẳng giáo dục để họ có được ý thức, chẳng lẽ anh làm được? :-)

  Trước khi mở miệng ra đòi hỏi, suy nghĩ cho kỹ xem, thật sự em đang đòi hỏi gì và đóng góp gì cho thái độ và tư tưởng mà là gốc gác ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh em, nghĩ cho thấu đáo vào.

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Bài cuối về BB: Em thích đến em đến, em thích đi em đi, em không quan tâm gì về thế nào là kỷ cương, văn hóa của nơi em tham gia. Chẳng ai trách.

  Cái vớ vẩn là em phán này, phán nọ. Em muốn phán, thì em bỏ công sức ra tham gia ở góc độ bảo vệ và xây dựng kỷ cương cho nó rồi thì em phán, chẳng ai nói.

  Nói cho em rõ tiến trình, trước cũng vô tư như em, thấy BePolite vất vả, em ấy nhờ phụ anh giúp. Anh không thấy thoải mái chỉ "xài" mà không đóng góp.

  Vô mới thấy nó chèm nhẹp. Để phục vụ mục đích học tập tốt, thằng mod như con hầu thằng hầu, forum thì đủ nhóm không chế, tùy tiện. Cần kỷ luật thì xin phép, không thì bị chửi. Tập thể thành con tin cho lũ ích kỷ, tùy tiện, lắm mồm, to miệng. Bepolite thì dặn anh không ban quá 2h, nhớ viết lại tin tức để xử lý sau và để trình bày khi bị "than phiền". Em có thấy nhảm?

  Anh quyết định một số chuyện 1. Chém hết để lấy lại không gian chung, thế lực chung. 2. Giải thích rõ ràng cái philosophy và hướng culture 3. Áp dụng tự quản để mọi người ý thức hơn, forum có phạm quy hay không phạm quy, không quan trọng bằng mỗi người tham gia bảo vệ

  Em nghĩ em không cứng ngắc, mời em quan sát trong góc độ bảo vệ kỷ cương forum. Xem thử có bao nhiêu đăng lặp, và mời em "nhắc nhở" .. khi thấy in hoa, in đậm không cần thiết, mời em suy nghĩ, 1 thằng, 5 thằng, bao nhiêu thằng? Không ngăn, thằng khác thấy được làm theo, kỷ luật thằng kia khóc, sao nhỏ kia làm được.

  Mời em nhìn ở góc độ VĂN HÓA TẬP THỂ, em cho phép gì khi em "dễ dãi", em mang lại cái gì với dễ dãi? Khi người ý thức thì đã biết ý thức? Người không muốn chẳng sẽ bao giờ? Khi người biết ý thức sẽ biết chỉnh sửa?

  Anh xác định với em một chuyện: cộng đồng Bamboo hôm nay là của chung, chạy dưới tôn chỉ chung. Em hành xử đúng, chẳng ai đụng tới em. Chẳng có thằng nào, con nào khống chế forum theo ý riêng. Nó không còn là nơi phát biểu linh tinh, "juice là nước phở mấy em chân dài karaoke phải không?" .. "sai cai dau may" .. (hay những thứ này có tính chất hòa đồng, chia sẻ, giá trị học tập chỉ có em thấy mà anh không thấy?). Nói về hình thúc, tiếng Việt k dấu, in đậm và in hoa linh tinh đã là RẤT TỐI THIỂU. Em nghĩ sự tối thiểu hóa này là do dễ dãi?

  Để rồi em phán "cứng ngắc" thì anh nghĩ cái đó là mù quáng vì em không nhận định vấn đề đúng mức. Khi nào em vào R thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên, nhìn bài đăng chẳng là vui hay k vui phạm hay không phạm, và em nhắc nhở từng vi phạm. Sau đó, em MUỐN phán, em cứ phán. Nếu em thấy có cách uyển chuyển hơn và KHÔNG TỐN THỜI GIAN, mời em đề nghị.

  Kiểu cách em phán hiện tại, là vô trách nhiệm, trịch thượng, ích kỷ và mù quáng. Chẳng khác gì bọn sủa càn trên FB.

  Sự việc đơn giản là thế. Và hiểu một chuỵen ở đây, chẳng ai cấm spam, nếu như em đừng tùy tiện, và tự !, và chẳng ai cấm bàn luận hay chia sẻ kiến thức hay tranh cãi lịch sự cho rốt ráo vấn đề cả.

  Chuyện spam thu hồi đất qua cảnh báo là chuyện bình thường, đó là ước vọng của đám đông thì chịu. Mods xóa được nhưng chẳng xóa là vì nhượng bộ lại cho tập thể tự quản; tập thể lấy lại chỗ cho người đăng; cho người học sau, cho những người có câu hỏi bị đẩy khỏi trang là chuyện cần và nên xẩy ra

  Hay em nghĩ là mọi người có quyền xả rác, ỉa đái đầy trên forum, rồi có người khác dọn? Thế thì hơi nhục (không cho người dọn, mà cho cộng đồng ý thức kém)

  Chẳng gì để khóc lóc, than phiền, hay có gì đó vĩ đại hà hiếp ai ở đây cả. Tham gia thì tham gia đàng hoàng.

  Có học, có giáo dục, thì khi phán ít nhất BE INFORMED, phán mù quáng thì .. em tự hiểu

  Em nói nghe hay, rất "rộng rãi" nhưng mời em walk the talk thay vì chỉ talk the talk.

  Ngồi ngoài hưởng thụ rồi lải nhải, thì em biết đó, ở mỗi địa phương Vietnam, có cả chục làng như thế, và luôn có một làng bán tôm bán cá, sủa càn, sủa bậy như bọn bạn của em trên FB

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Bài cuối về BB: Em thích đến em đến, em thích đi em đi, em không quan tâm gì về thế nào là kỷ cương, văn hóa của nơi em tham gia. Chẳng ai trách.

  Cái vớ vẩn là em phán này, phán nọ. Em muốn phán, thì em bỏ công sức ra tham gia ở góc độ bảo vệ và xây dựng kỷ cương cho nó rồi thì em phán, chẳng ai nói.

  Nói cho em rõ tiến trình, trước cũng vô tư như em, thấy BePolite vất vả, em ấy nhờ phụ anh giúp. Anh không thấy thoải mái chỉ "xài" mà không đóng góp.

  Vô mới thấy nó chèm nhẹp. Để phục vụ mục đích học tập tốt, thằng mod như con hầu thằng hầu, forum thì đủ nhóm không chế, tùy tiện. Cần kỷ luật thì xin phép, không thì bị chửi. Tập thể thành con tin cho lũ ích kỷ, tùy tiện, lắm mồm, to miệng. Bepolite thì dặn anh không ban quá 2h, nhớ viết lại tin tức để xử lý sau và để trình bày khi bị "than phiền". Em có thấy nhảm?

  Anh quyết định một số chuyện 1. Chém hết để lấy lại không gian chung, thế lực chung. 2. Giải thích rõ ràng cái philosophy và hướng culture 3. Áp dụng tự quản để mọi người ý thức hơn, forum có phạm quy hay không phạm quy, không quan trọng bằng mỗi người tham gia bảo vệ

  Em nghĩ em không cứng ngắc, mời em quan sát trong góc độ bảo vệ kỷ cương forum. Xem thử có bao nhiêu đăng lặp, và mời em "nhắc nhở" .. khi thấy in hoa, in đậm không cần thiết, mời em suy nghĩ, 1 thằng, 5 thằng, bao nhiêu thằng? Không ngăn, thằng khác thấy được làm theo, kỷ luật thằng kia khóc, sao nhỏ kia làm được.

  Mời em nhìn ở góc độ VĂN HÓA TẬP THỂ, em cho phép gì khi em "dễ dãi", em mang lại cái gì với dễ dãi? Khi người ý thức thì đã biết ý thức? Người không muốn chẳng sẽ bao giờ? Khi người biết ý thức sẽ biết chỉnh sửa?

  Anh xác định với em một chuyện: cộng đồng Bamboo hôm nay là của chung, chạy dưới tôn chỉ chung. Em hành xử đúng, chẳng ai đụng tới em. Chẳng có thằng nào, con nào khống chế forum theo ý riêng. Nó không còn là nơi phát biểu linh tinh, "juice là nước phở mấy em chân dài karaoke phải không?" .. "sai cai dau may" .. (hay những thứ này có tính chất hòa đồng, chia sẻ, giá trị học tập chỉ có em thấy mà anh không thấy?). Nói về hình thúc, tiếng Việt k dấu, in đậm và in hoa linh tinh đã là RẤT TỐI THIỂU. Em nghĩ sự tối thiểu hóa này là do dễ dãi?

  Để rồi em phán "cứng ngắc" thì anh nghĩ cái đó là mù quáng vì em không nhận định vấn đề đúng mức. Khi nào em vào R thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên, nhìn bài đăng chẳng là vui hay k vui phạm hay không phạm, và em nhắc nhở từng vi phạm. Sau đó, em MUỐN phán, em cứ phán. Nếu em thấy có cách uyển chuyển hơn và KHÔNG TỐN THỜI GIAN, mời em đề nghị.

  Kiểu cách em phán hiện tại, là vô trách nhiệm, trịch thượng, ích kỷ và mù quáng. Chẳng khác gì bọn sủa càn trên FB.

  Sự việc đơn giản là thế. Và hiểu một chuỵen ở đây, chẳng ai cấm spam, nếu như em đừng tùy tiện, và tự !, và chẳng ai cấm bàn luận hay chia sẻ kiến thức hay tranh cãi lịch sự cho rốt ráo vấn đề cả.

  Chuyện spam thu hồi đất qua cảnh báo là chuyện bình thường, đó là ước vọng của đám đông thì chịu. Mods xóa được nhưng chẳng xóa là vì nhượng bộ lại cho tập thể tự quản; tập thể lấy lại chỗ cho người đăng; cho người học sau, cho những người có câu hỏi bị đẩy khỏi trang là chuyện cần và nên xẩy ra

  Chẳng gì để khóc lóc, than phiền, hay có gì đó vĩ đại hà hiếp ai ở đây cả. Tham gia thì tham gia đàng hoàng.

  Có học, có giáo dục, thì khi phán ít nhất BE INFORMED, phán mù quáng thì .. em tự hiểu

  Em nói nghe hay, rất "rộng rãi" nhưng mời em walk the talk thay vì chỉ talk the talk.

  Ngồi ngoài hưởng thụ rồi lải nhải, thì em biết đó, ở mỗi địa phương Vietnam, có cả chục làng như thế, và luôn có một làng bán tôm bán cá, sủa càn, sủa bậy như bọn bạn của em trên FB

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Bài cuối về BB: Em thích đến em đến, em thích đi em đi, em không quan tâm gì về thế nào là kỷ cương, văn hóa của nơi em tham gia. Chẳng ai trách.

  Cái vớ vẩn là em phán này, phán nọ. Em muốn phán, thì em bỏ công sức ra tham gia ở góc độ bảo vệ và xây dựng kỷ cương cho nó rồi thì em phán, chẳng ai nói.

  Nói cho em rõ tiến trình, trước cũng vô tư như em, thấy BePolite vất vả, em ấy nhờ phụ anh giúp. Anh không thấy thoải mái chỉ "xài" mà không đóng góp.

  Vô mới thấy nó chèm nhẹp. Để phục vụ mục đích học tập tốt, thằng mod như con hầu thằng hầu, forum thì đủ nhóm không chế, tùy tiện. Kỷ luật thì xin phép, không thì bị chửi. Tập thể thành con tin cho lũ ích kỷ, tùy tiện, lắm mồm, to miệng. Bepolite thì dặn anh không ban quá 2h, nhớ viết lại tin tức để xử lý sau và để trình bày khi bị "than phiền". Em có thấy nhảm?

  Anh quyết định một số chuyện 1. Chém hết để lấy lại không gian chung, thế lực chung. 2. Giải thích rõ ràng cái philosophy và hướng culture 3. Áp dụng tự quản để mọi người ý thức hơn, forum có phạm quy hay không phạm quy, không quan trọng bằng mỗi người tham gia bảo vệ

  Em nghĩ em không cứng ngắc, mời em quan sát trong góc độ bảo vệ kỷ cương forum. Xem thử có bao nhiêu đăng lặp, và mời em "nhắc nhở" .. khi thấy in hoa, in đậm không cần thiết, mời em suy nghĩ, 1 thằng, 5 thằng, bao nhiêu thằng? Không ngăn, thằng khác thấy được làm theo, kỷ luật thằng kia khóc, sao nhỏ kia làm được.

  Mời em nhìn ở góc độ VĂN HÓA TẬP THỂ, em cho phép gì khi em "dễ dãi", em mang lại cái gì với dễ dãi? Khi người ý thức thì đã biết ý thức? Người không muốn chẳng sẽ bao giờ? Khi người biết ý thức sẽ biết chỉnh sửa?

  Anh xác định với em một chuyện: cộng đồng Bamboo hôm nay là của chung, chạy dưới tôn chỉ chung. Em hành xử đúng, chẳng ai đụng tới em. Chẳng có thằng nào, con nào khống chế forum theo ý riêng. Nó không còn là nơi phát biểu linh tinh, "juice là nước phở mấy em chân dài karaoke phải không?" .. "sai cai dau may" .. và nói về hình thúc, tiếng Việt k dấu, in đậm và in hoa linh tinh đã là RẤT TỐI THIỂU.

  Để rồi em phán "cứng ngắc" thì anh nghĩ cái đó là mù quáng vì em không nhận định vấn đề đúng mức. Khi nào em vào R thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên, nhìn bài đăng chẳng là vui hay k vui và phạm hay không phạm, và em nhắc nhở từng vi phạm. Sau đó, em MUỐN phán, em cứ phán. Nếu em thấy có cách uyển chuyển hơn và KHÔNG TỐN THỜI GIAN, mời em đề nghị.

  Kiểu cách em phán hiện tại, là vô trách nhiệm, trịch thượng, ích kỷ và mù quáng. Chẳng khác gì bọn sủa càn trên FB.

  Sự việc đơn giản là thế. Và hiểu một chuỵen ở đây, chẳng ai cấm spam, nếu như em đừng tùy tiện, và tự !, và chẳng ai cấm bàn luận hay chia sẻ kiến thức hay tranh cãi lịch sự cho rốt ráo vấn đề cả.

  Chuyện spam thu hồi đất qua cảnh báo là chuyện bình thường, đó là ước vọng của đám đông thì chịu. Mods xóa được nhưng chẳng xóa là vì nhượng bộ lại cho tập thể tự quản; tập thể lấy lại chỗ cho người đăng; cho người học sau, cho những người có câu hỏi bị đẩy khỏi trang là chuyện cần và nên xẩy ra

  Chẳng gì để khóc lóc, than phiền, hay có gì đó vĩ đại hà hiếp ai ở đây cả. Tham gia thì tham gia đàng hoàng.

  Có học, có giáo dục, thì khi phán ít nhất BE INFORMED, phán mù quáng thì .. em tự hiểu

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Em chỉ muốn thay đổi không khí thôi, không có í gì cả. Sure! Nói thật là lúc đó em thậm chí còn không xem mấy người comment trước e là ai và có ai đang ở trên BB. Em vào rừng để học hỏi, nếu biết thì góp í... ko biết thì ngồi yên thôi. Ai cũng có thế mắc lỗi, lỗi này to hay nhỏ, nghiêm trọng hay ko là tùy quan điểm của mỗi người. Em nói lên suy nghĩ của e, cũng như anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình vậy.

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo em ạ ;-) Đã có lúc quý em vì nghĩ em là người thẳng thắn, chân thật. Vì nghĩa xưa, đừng để anh có thất vọng về thay đổi ở con người em.

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Vừa cho tác giả đoạn văn này đi ngủ, em góp ý hộ anh, vô ý hay cố ý? Nên dễ dãi, ít quy tắc thế nào với chữ F? "you got problem with "hey" , i think every people use that , it is almost popular words , i think you just want F around"

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Anh xin lỗi em, đọc cái này khá nhảm, "Hơn nữa, e cũng quen với việc xét đến yếu tố vô tình hay cố í ở đây."

  Câu hỏi cho em: Em là thánh? Em có thể biết? Em bỏ bao nhiêu công sức không để vui chơi mà chỉ quan sát phạm quy? Em nhắc bao lần, em cảnh báo bao lần? Để em đề nghị hay đòi hỏi ai đó hầu em?

  Chưa kể, anh xin lỗi em, ở đây, không ai cần ân xá, châm chế gì cả. Thái độ đó khá trịch thượng.

  Anh nhìn bình đẳng lắm em. Quy định là thế để giảm thiểu tiêu cực, tham gia thì tuân thủ với quan tâm, ý thức và tôn trọng người khác; vi phạm và tái vi phạm thì ngồi nghỉ và suy nghĩ. Hết chuyện.

  Anh xin lỗi em cái em gọi là gò bó chỗ làm chỗ học chẳng liên quan gì. Vì nếu nó là gò bó nhằm dẫn đến môi trường, văn hóa tích cực thì Việt Nam khá nhiều rồi em ạ, đừng quăng mấy thí dụ nhảm nhí đó ra với anh, anh ứ phải thằng ngu hay dễ tin.

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Anh chẳng quan tâm về cải hóa em. Vấn đề là em có hiểu vấn đề, còn chuyện bất đồng thì bình thường. Chẳng có cái gì nói môi trường ý thức là không thân thiện hay sôi động, em nhìn các xã hội khác mà xem; Có cái gì cấm? Đòi hỏi TV có dấu? Không in đậm, in hoa cần thiết? là những yếu tố cấm? Sao em không NHẮC khi họ phạm? Hay em nghĩ nhảy vào giúp câu phạm quy là thân thiện, là tử tế? Em có chắc đó là tử tế? Hay chỉ là làm loãng cái kỷ cương, khuyến khích vô trách nhiệm? Trách nhiệm em cho không gian chung của em, em cất đâu?

  Hay em muốn môi trường này như ngày nào, ai muốn suồn sã gì thì suồn sã, nói gì thì nói, muốn khống chế không gian chung thì khống chế, cái tôn chỉ chung là giẻ rách?

  Anh chỉ thấy khôi hài là suy nghĩ lập luận về "cứng ngắc" của em khá thiển cận, như lũ sủa càn trên FB. Anh giải thích để em cái nhìn khác rộng hơn, em thích ghi nhận và hiểu, bất đồng trong tôn trọng thì welcome. Không thì thôi. Anh chẳng quan tâm cải hóa gì ai. Anh đủ lớn để hiểu chẳng ai cải hóa ai trên đời này, vì cái gọi là cải hóa, gốc của nó là ý thức và nhận thức

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Ở Bamboo, cái trách nhiệm xây dựng và bảo vệ là ở mỗi một thành viên, chẳng riêng ai, hay của mods. Em muốn nó là gì, như thế nào, thì em cần hành động consistent cho mục tiêu đó, dựa vào tôn chỉ. Môi trường em có thể ảnh hưởng mà em cho phép nó bét nhè, thì trách nhiệm chẳng ở ai, ngoài em.

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Minor edits addendeum: Dễ dãi dẫn tới lề mề. Có ban dâu mà cứng em? Cảnh báo để tự điều chỉnh. Cơ bản, hiểu ảnh hưởng tiêu cực, tự nhận xét mà giảm thiểu cho mọi người, đối xử tham gia = đặc quyền, cư xử với quan tâm. Dễ dãi thành ra quy củ luật pháp em thấy trong đời thường, hay ho gì đâu? Em đọc Tuổi Trẻ về dễ dãi cho qua của công an với vii phạm giao thông rồi thành ra cướp cạn giữa ban ngày chưa? Nên đọc.

  Trước khi em comment, em nên suy nghĩ kỹ và thông suốt vấn đề. Chẳng gì đơn giản như em nghĩ. Issues với Bamboo không là vài chữ in đậm, in hoa, không dấu hay spam. Nó là một văn hóa lề mề, tùy tiện, chẳng xem người khác ra gì, tui thích làm gì tui làm, mà không thể xây dựng cái gì chung (hỏi sao người Việt chẳng chung sức được cho cái gì). Khó khăn, cứng ngắc ở đây chỉ nói, khi quyết định tham gia, tham gia cho đúng. Tuân thủ cái chung, xài cái đầu, ý thức ảnh hưởng tiêu cực mình có thể có mà giảm thiểu, và nếu người khác không trách nhiệm, ép họ tuân thủ để bảo vệ không gian chung mà của chính mình và mọi người

  Lạm quyền, cứng ngắc, v.v.. anh nghe mà nực cười. Khi họ khống chế không gian chung, tùy tiện, suồn sã, sử dụng forum để khích bác, đôi co thì đó đích thị là lạm quyền tham gia dẫn forum về hướng riêng. Chém thì réo là lạm quyền.

  Là gatekeeper hành xử thay cho cộng đồng mà nhiệm vụ đòi hỏi là phải nhắc nhở, cảnh báo, xin phép, v.v.. Cái chung phải quỵ lụy cái tôi. Anh chưa thấy cái logic và sự vô ý thức nào khủng hoảng như thế

  Nghe họ nói thì hay lắm, hiểu rõ vấn đề thì hơi khó. Vì cái mù quáng họ có lý luận vẽ vời rất hay, nào là nhiệt huyết, quan tâm. Toàn giả dối, quan tâm và nhiệt huyết biểu lộ hoàn toàn khác em ạ

  Em vào BBSupporter mà xem trả lời anh có cho Susuchan's "Chúng tôi nhiệt huyết" .. Nhiệt huyết = thích làm gì làm, spam sao spam, thì cái nhiệt huyết đó để lại gì? Ngó lại có hãnh diện lắm không. Có tí suy nghĩ thì chắc câu trả lời sẽ là không.

  Nói xong, thế là tự bớt spam ngay :-)

  Thà rằng Bamboo này có 5 người biết quan tâm, có ý thức xây dựng chung, theo đúng nghĩa của xây dựng, còn hơn 5000 người cùng nhau nuôi dưỡng cái văn hóa lề mề, tùy tiện em thấy hàng ngày qua cái gọi là "dễ dãi", "uyển chuyển". Think about it.

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Trước khi em comment, em nên suy nghĩ kỹ và thông suốt vấn đề. Chẳng gì đơn giản như em nghĩ. Issues với Bamboo không là vài chữ in đậm, in hoa, không dấu hay spam. Nó là một văn hóa lề mề, tùy tiện, chẳng xem người khác ra gì, tui thích làm gì tui làm, mà không thể xây dựng cái gì chung (hỏi sao người Việt chẳng chung sức được cho cái gì). Khó khăn, cứng ngắc ở đây chỉ nói, khi quyết định tham gia, tham gia cho đúng. Tuân thủ cái chung, xài cái đầu, ý thức ảnh hưởng tiêu cực mình có thể có mà giảm thiểu, và nếu người khác không trách nhiệm, ép họ tuân thủ để bảo vệ không gian chung mà của chính mình và mọi người

  Lạm quyền, cứng ngắc, v.v.. anh nghe mà nực cười. Khi họ khống chế không gian chung, tùy tiện, suồn sã, sử dụng để khích bác, đôi co đích thị là lạm quyền tham gia dẫn forum về hướng riêng. Chém thì réo là lạm quyền.

  Là gatekeeper hành xử thay cho cộng đồng mà nhiệm vụ đòi hỏi là phải nhắc nhở, cảnh báo, xin phép, v.v.. Cái chung phải quỵ lụy cái tôi

  Nghe tụi nó nói thì hay lắm, hiểu rõ vấn đề thì hơi khó. Vì cái mù quáng tụi nó có lý luận vẽ vời rất hay, nào là nhiệt huyết, quan tâm. Toàn giả dối, quan tâm và nhiệt huyết biểu lộ hoàn toàn khác em ạ

  Em vào BBSupporter mà xem trả lời anh có cho Susuchan's "Chúng tôi nhiệt huyết" .. Nhiệt huyết = thích làm gì làm, spam sao spam, thì cái nhiệt huyết đó để lại gì? Ngó lại có hãnh diện lắm không. Có tí suy nghĩ thì chắc câu trả lời sẽ là không.

  Nói xong, thế là tự bớt spam ngay :-)

  Đã gửi cách đây 4356 ngày
  avatar

  Dễ dãi dẫn tới lề mề. Có ban dâu mà cứng em? Cảnh báo để tự điều chỉnh. Cơ bản, hiểu ảnh hưởng tiêu cực, tự nhận xét mà giảm thiểu cho mọi người, đối xử tham gia = đặc quyền, cư xử với quan tâm. Dễ dãi thành ra quy củ luật pháp em thấy trong đời thường, hay ho gì đâu? Em đọc Tuổi Trẻ về dễ dãi cho qua của công an với vii phạm giao thông rồi thành ra cướp cạn giữa ban ngày chưa? Nên đọc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X