• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'ɔ:gmənt</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  08:57, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'ɔ:gmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) gia tố, yếu tố thêm
  ˜:g'ment
  ngoại động từ
  Làm tăng lên

  Nội động từ

  Tăng lên

  hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  số hạng thứ hai
  tăng thêm

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tăng trưởng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bổ sung

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gia tăng
  tăng
  tăng lên

  Nguồn khác

  Oxford

  V. & n.

  V.tr. & intr. make or become greater; increase.
  N. Gram. a vowel prefixed to the past tenses in the olderIndo-European languages.
  Augmented interval Mus. a perfect ormajor interval that is increased by a semitone.
  Augmenter n.[ME f. OF augment (n.), F augmenter (v.), or LL augmentum,augmentare f. L augere increase]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X