• (đổi hướng từ Augmenting)


  /'ɔ:gmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) gia tố, yếu tố thêm
  ˜:g'ment
  ngoại động từ
  Làm tăng lên

  Nội động từ

  Tăng lên

  hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  số hạng thứ hai
  tăng thêm

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tăng trưởng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bổ sung

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gia tăng
  tăng
  tăng lên

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X