• (Khác biệt giữa các bản)
  n (ok)
  (.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  máy trộn, máy khuấy (đồ làm bếp)~liquidizer (BrE)
  +
  ==Thông dụng==
  -
  == Hóa học & vật liệu==
  +
  ===Danh từ===
   +
  =====máy trộn, máy khuấy (đồ làm bếp)~liquidizer (BrE)=====
   +
  ==Hóa học & vật liệu==
  =====bộ pha trộn=====
  =====bộ pha trộn=====
  -
  == Xây dựng==
  +
  ==Xây dựng==
  =====bơm trộn=====
  =====bơm trộn=====
  =====vòi trộn (nước nóng, nước lạnh)=====
  =====vòi trộn (nước nóng, nước lạnh)=====
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  ==Kỹ thuật chung ==
  =====bộ trộn=====
  =====bộ trộn=====
  =====máy khuấy=====
  =====máy khuấy=====

  16:55, ngày 29 tháng 1 năm 2010

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  máy trộn, máy khuấy (đồ làm bếp)~liquidizer (BrE)

  Hóa học & vật liệu

  bộ pha trộn

  Xây dựng

  bơm trộn
  vòi trộn (nước nóng, nước lạnh)

  Kỹ thuật chung

  bộ trộn
  máy khuấy
  soap blender
  máy khuấy xà phòng
  máy trộn
  boric acid blender
  máy trộn axit boric
  concrete blender
  máy trộn bêtông
  contact blender
  máy trộn tiếp xúc
  thiết bị trộn
  máy xay sinh tố

  Cơ - Điện tử

  Máy khuấy, thiết bị trộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X