• /soup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xà phòng
  (thông tục) loạt phim (kịch) nhiều kỳ trên truyền hình, truyền thanh ủy mị, sướt mướt (như) soap-opera

  Ngoại động từ

  Bôi xà phòng, xát xà phòng
  Vò xà phòng, giặt bằng xà phòng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  xà phòng
  bactericidal soap
  xà phòng diệt khuẩn
  bactericidal soap
  xà phòng sát trùng
  fish-oil soap
  xà phòng lỏng từ dầu cá
  soap (boiling) ketchup
  nồi nấu xà phòng
  soap copper
  nồi nấu xà phòng
  soap cutting table
  bàn cắt xà phòng
  soap factory
  nhà máy xà phòng
  soap fat
  chất béo để làm xà phòng
  soap flaking rolls
  trục làm bông xà phòng
  soap house
  nhà máy xà phòng
  soap making
  sự nấu xà phòng
  soap pump
  bơm đầy xà phòng
  soap ribbon
  băng xà phòng
  soap tablet
  cục xà phòng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  saponaceous , soaplike , soapy
  verb
  saponify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X