• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (21:28, ngày 13 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">kəm´pouzə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kəm´pouzə</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /kəm´pouzə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người soạn nhạc
  Người soạn, người sáng tác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  soạn thảo viên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X