• /'raitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người viết (đang viết hay đã viết một cái gì)
  the writer of this letter
  người viết bức thư này
  Người viết chữ (người viết ra các chữ theo một cách nào đó)
  a neat writer
  một người viết chữ rành mạch
  good writer
  người viết chữ tốt
  Nhà văn; tác giả
  Người thư ký
  Sách dạy viết (một ngôn ngữ nào)
  French writer
  sách dạy viết tiếng Pháp

  Cấu trúc từ

  Writer's cramp
  Sự mỏi tay, sự cứng đờ, cái đau của tay (do viết nhiều)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ ghi

  Kinh tế

  người bán
  option writer
  người bán quyền chọn
  put writer
  Người bán hợp đồng Put option
  ratio writer
  người bán (quyền chọn) theo tỷ số
  người bảo hiểm
  người ký phát
  covered writer
  người ký phát có bảo chứng
  option writer
  người ký phát quyền chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X