• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Vết nứt, vết nẻ===== ::a cranny in the wall ::vết nứt trên tường =====Xó xỉnh, góc tối tăm=...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kræni</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  12:17, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /kræni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết nứt, vết nẻ
  a cranny in the wall
  vết nứt trên tường
  Xó xỉnh, góc tối tăm
  to search every cranny
  tìm khắp xó xỉnh

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đường rạn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kẽ nứt
  khe hở
  vết nứt

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Chink, crevice, crack, fissure, check, fracture, break,furrow, split, cleft: Flowers grew from the crannies in theancient wall.

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) a chink, a crevice, a crack.
  Crannied adj.[ME f. OF cran‚ past part. of craner f. cran f. pop.L crenanotch]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X