• /kræni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết nứt, vết nẻ
  a cranny in the wall
  vết nứt trên tường
  Xó xỉnh, góc tối tăm
  to search every cranny
  tìm khắp xó xỉnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường rạn

  Kỹ thuật chung

  kẽ nứt
  khe hở
  vết nứt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X